Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Affärsverken håller koll på elnätets hälsotillstånd med hjälp av Techinova Insight.

I det senaste numret av Nordisk Energi kan du läsa om hur Affärsverken i Karlskrona använder Techinova Insight i syfte att öka kontrollen i nätet för att kunna agera proaktivt. Flödena i elnäten blir alltmer komplexa, vilket skapar nya utmaningar som till exempel kapacitetsbrist och flaskhalsar eller överproduktion och omvända nettoflöden. För att kunna hantera denna ökande komplexitet behöver vi bygga mer dynamiska distributionsnät som kan tala om vad som händer i näten och gör det möjligt att svara upp mot och förebygga problem och störningar i realtid. Mätning och analys av data blir allt viktigare.

Techinova vann Affärsverkens upphandling ”Smarta Nätstationer”. Kontraktet som är värt ca 9 mnkr innebär att lösningen rullas ut till 200 nätstationer med tillhörande mjukvara för beslutsstöd.

I arikeln på sista sidan i senaste numret av Nordisk Energi kan du läsa om hur Anders Savetun, affärsområdeschef på Affärsverken i Karlskona ser på utvecklingen och de behov som finns. Läs hela artikelnt här

Artikeln som PDF: Med järnkoll på elnätets häsotillstånd