Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova moderniserar Ellevios nät på Ekerö.

Techinova levererar 14 autoreclosers till Ellevio. Leveransen ingår i Ellevios satsning på att bygga om och modernisera elnätet på Ekerö, där elnätet behöver förstärkas och förbättras. Med autoreclosers kan felbehäftade sträckor automatiskt kopplas bort vid fel samt när så är möjligt återställa nätet automatiskt så snart felet är borta. Med dess funktioner kan många elavbrott undvikas eller kan effekterna minimeras vid ett avbrott.

Under 2023–2027 satsar Ellevio på att bygga om och modernisera elnätet på Ekerö. Idag består Ekerös elnät till stor del av luftledningar som är känsliga för hårt väder, något som har drabbat Ekerö-borna i form av återkommande strömavbrott.

Ekerö

Fördelarna med att komplettera nätet med autoreclosers är många. Nedgrävning av kablar kan vara både kostsamt och tidskrävande. Ibland tillåter inte terrängen kablifiering. Genom en autorecloser stärks det befintliga luftledningsnätet, vilket ger en snabb och effektiv åtgärd.

Genom att installera en autorecloser flyttas intelligens längre ut i nätet, vilket ger möjlighet att på ett bra sätt sektionera en linje och övervaka utsatta delar.

Autoreclosers placeras ofta även på långa radiella luftlinjer för selektiv bortkoppling av sektioner, eller vid övergång från kabel till luftlinjenät. Längsmed sträckor med hög felfrekvens drabbas som regel hela linjen. Med en autorecloser kan dessa sträckor automatiskt kopplas bort vid fel och därmed kan många elavbrott undvikas. De kan också användas som byggblock i självläkande nät.

Delar av luftledningen på Ekerö kommer så småningom att ersättas med nedgrävd kabel, autoreclosern på aktuellt ställe kan då flyttas till ett annat område där den skapar större nytta.

-         Genom att sätta autoreclosers idet befintliga luftledningsnätet på Ekerö, får vi en snabb och effektiv åtgärd, funktionaliteten motsvarar nätstation fast i luften. Techinovas lösning passar väl in i våra planer och de kan möta vårt behov av snabb leverans, säger Stephan Stålered, Rollout Manager Vision 2030 på Ellevio.

 -         Vi är stolta över att få bidra till Ellevios satsning avseende modernisering av elnätet på Ekerö. Detta blir vår första större leverans till Ellevio, och vi är ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova.

 

 Om Ellevio: Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag med närmare 1 miljon kunder och ett 8 000 mil långt elnät. Omsättningen 2022 uppgick till ca 7,5 miljarder. Ellevios verksamhet omfattar elnätstjänster till privat och företagskunder, anslutning av bland annat ny vind- och solkraft samt lösningar för laddning av elfordon. Kunderna finns i huvudsak i mellersta Sverige, däribland Stockholm. Tillsammans med sina kunder driver de utvecklingen till ett fullt elektrifierat, hållbart samhälle, som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster.

 

Om Techinova: Techinova är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer produkter som skräddarsys till ett helhetskoncept för el-distributörer. Det egenutvecklade TechiNode-systemet innehåller kommunikations- och automationslösningar som vid behov kompletteras med väl utvalda tredjeparts produkter där personalen kan tillföra mervärden genom sin erfarenhet och kunskap från branschen. Techinova tar ett helhetsansvar kring affären och erbjuder även driftsättning, service och support.