Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Nya funktioner i zenon SCADA

Under april släpper COPA-DATA den årliga uppdateringen till zenon Energy Edtion. Med version 8.0 kommer ett stort antal nyheter med en helt ny programversion; zenon DMS (Distribution Management System).

SCADA-uppgradering med ny programversion med DMS-system.

 

COPA-DATA släpper under april den årliga uppdaterinen till zenon Energy Edtion. Med version 8.0 kommer ett stort antal nyheter med en helt ny programversion; zenon DMS (Distribution Management System). Med zenon DMS introduceras funktionalitet för att ta zenon mot målet att bli ett komplett DMS-system för kontroll av eldistribution inom lokala eller regionala elnät. Som exempel kommer tillståndsestimator för att kunna möjliggöra elänätsberäkningar i samband med eldistribution. Likaså kommer en förbättrad integration mot GIS (Geografiska Informationssystem), dubbla tidsstämplar (extern och intern), utökade och snabbare kommunkationsprotkoll, tidstämplar ned till mikrosekund, uppdaterade säkerhetsfunktioner samt mycket mer.

Förbättrad trendmodul.

Bland övriga moduler återfinns även en ny förbättrad trendmodul med bättre prestanda och nyheter som drag-and-drop av variabler direkt in trendfältet, enklare handhavande möjliggör förbättrad analys av händelseförlopp, zoomning  och scrollning med mushjul mm. Man kan nu också göra analyser baserade på skift mm. I arkivmodulen ingår numer en användarvänlig export till SQL för vidare dataanalys.

Utvecklingsverktyget (Editorn) har fått en lång rad förändrigar för att förenkla och snabba upp utvecklingen. Fler och flexiblare mallar, användarhantering genom Active Directory även om maskinen inte finns i domänen, variable substituion i fler sidtyper (ETM).