Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Hedemora Elnät framtidssäkrar elnätet

Med hjälp av Techinovas senaste digitaliseringskoncept Techinova® Insight har Hedemora Elnät nu initierat arbetet med att modernisera sitt elnät.

Systemet innehåller flera komponenter som säkrar nätet för framtiden bland annat insamlingsenheten Techihub, RTU:er, felindikatorer, fiber- samt Rakel-kommunikation. Det finns även möjligheter att uppgradera samt bygga ut systemet över tid, bland annat med energimätarmoduler samt automatanalys vilket kan ge beslutsstöd inför kommande förstärkningar av elnätet samt proaktiv felhantering. Lösningen innebär att digitaliseringen av Hedemoras elnät påbörjas.

Bilden är tagen i samband med besök på Hedemora Energi. Fr. v. Elham Kiso, utredningsingenjör Hedemora Elnät, Nedzad Balesic-Techinova, Jan Eriksson – elnätschef Hedemora Elnät samt Sam Perjans, driftingenjör Hedemora Elnät.

Hedemora Elnät bedriver elnätsverksamhet i större delen av Hedemora kommun. Fokus är att säkerställa trygg fossilfri elförsörjning till kunden och nå företagets vision, ”Inte bara för en stund – för alltid”.

-       Investeringarna skall bidra till att nå visionen och vi har därför beslutat att investera i Techinova Insight, säger Jan Eriksson, Elnätschef på Hedemora Energi.