Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova vinner upphandling till Skellefteå Kraft

Techinova vinner upphandling till Skellefteå kraft avseende autoreclosers, även kallade linjereläbrytare samt manöverdon. Ett ramavtal är signerat med en uppskattad volym för avrop på cirka 10,7 mnkr under ramavtalsperioden, inkluderat eventuella förlängningar.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter. Med sin bas av vattenkraft samt produktion av vindkraft, värme och bioenergi jobbar de mot att nå ett Sverige som drivs av förnybar energi. Denna utveckling drivs inte bara genom att ställa om från fossilfritt till förnybart utan även genom att Skellefteå Kraft  satsar på forskning inom flera områden, till exempel som verkande vindkraftverk i kallt klimat.

-      Vi är nöjda med samarbetet med Techinova säger Jimmy Lundström, beställare på Skellefteå Kraft, produkterna motsvarar våra förväntningar och Techinova håller avtalade leveranstider.

Samarbetet mellan Skellefteå Kraft och Techinova sträcker sig fyra år bakåt i tiden, då Techinova vann en motsvarande upphandling. Nu, snart fyra år senare var det dags för en ny konkurrensutsättning och Techinova vann även denna gång. Efter ett gott samarbete väljer Skellefteå Kraft att fortsätta sin samverkan med Techinova.

-      Vi är stolt leverantör till Skellefteå Kraft och är naturligtvis mycket glada över det förnyade förtroendet, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova.

Foto: T.v. Jimmy Lundström, beställare på Skellefteå Kraft, samt Nedzad Balesic, säljare på Techinova. Bilden togs i samband med ett tidigare kundbesök.