Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

ALE Elförening väljer Techinova som leverantör av driftövervakningssystem.

Ale El ska ersätta sitt befintliga driftövervakningssystem med Techinovas SCADA-system, baserat på COPA-datas plattform zenon. Leveransen omfattar även integration mot ALE Els befintliga NIS-system. Driftövervakningssystemet skall användas för utökad styrning och övervakning av ALE Elförenings fjärrutrustning, fördelningsstationer och frånskiljare. Förbindelserna mellan överordnat system och understationer övervakas kontinuerligt och genererar larm vid överskriden larmgräns.

ALE El på studiebesök i Karlskrona . Fr. v. Nedzad Balesic, Techinova, Mikael Hansson och Martin Karlsson, ALE El samt Peter Fransson, Techinova.

Ale El äger och underhåller elnätet i Ale och delar av Lilla Edets kommun. De har närmare 13 000 anslutna kunder. Den största andelen kunder är vanliga hushåll, men leverans sker även till industrier med spänningar upp till 20 000 volt. Elnätet består av 250 km luftledning, 800 km kabel i mark och 385 transformatorstationer. En del av elen i nätområdet kommer från lokala småskaliga vattenkraftsproducenter och mikroproducenter av sol och vind.

Ale kommun växer kraftigt, vilket för ALE Elnät inneburit rekordsiffror avseende antalet nya anslutningar varje år de senaste åren. Därför är driftövervakningssystemet redan vid leverans dimensionerat för framtida utbyggnad.

Leveransen från Techinova omfattar även integration mot ALE Els befintliga NIS-system Digpro från DP Power.

- Valet föll på Techinova av flera skäl säger Mikael Hansson, Elnätschef på Ale El. Dels anser vi att SCADA-systemet uppfyller våra behov, vilket är en grundförutsättning. Dessutom är vi redan idag kund hos Techinova och har erfarenhet av en väl fungerande service och support, något som vi uppskattar och ser som mycket viktigt avslutar Mikael.

- Ale El är kund till Techinova sedan flera år tillbaka. Att de nu utökar affären och väljer oss som leverantör även av driftövervakningssystem är mycket glädjande, säger ansvarig projektledare Henrik Johansson på Techinova.