Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Webbseminarier om säkerhet i industriella styr-och övervakningssystem

Vår samarbetspartners COPA-data erbjuder på två intressanta och högaktuella seminarier. Hur hanterar vi säkerhet inom industriella styrsystem? Styrutrustning som styr och övervakar kritisk infrastruktur inom eldistribution, vatten- och avloppssystem och olika trafiksystem blir allt viktigare för att moderna samhällen ska fungera effektivt. Samtidigt ställs allt högre krav på säkerhet och intrångsskydd. Vilka internationella standards finns det inom IT/OT-säkerhet? Hur kan man arbeta på ett strukturerat sätt med IT/OT-säkerhet i industriella och samhällskritiska projekt?

I en serie webbinarier belyser vår samarbetspart COPA-data strategiskt säkerhetsarbete ur olika perspektiv; industriella säkerhetsstandards och praktiskt implementations-arbete med fokus på IT/OT-säkerhet i projekt.

Datum: Fredag 26 november 09.00

Vilka internationella standards finns det inom IT/OT-säkerhet och vad innebär de för mig i min verksamhet?

 • NIS / IEC62443 / ISO27000.
 • Hur kan man arbeta på ett strukturerat sätt med IT/OT-säkerhet i industriella och samhällskritiska projekt?
 • Trepartssamverkan för bästa lösning
 • Leverantör/integratör/användare
 • Hur kan man utnyttja zenons arkitetur för att nå en säkrare lösning
 • Vilka delar av plattformen är säkerhetskritiska?
 • Hur konfigurerar man dessa delar på säkraste sätt?
 • Hur kan en applikation konfigurerad enligt best practice se ut från ett säkerhetsperspektiv?
 • Q&A Frågestund och diskussion

Hur kan man arbeta på ett strukturerat sätt med IT/OT-säkerhet i industriella och samhällskritiska projekt?

Datum: Fredag 3 december 09.00

 • Relevanta standards
 • Vilka är huvuddragen i dem?
 • Vad betyder de för mig i min verksamhet?
 • Standarden IEC62443
 • Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan denna och andra standards
 • Terminologi
 • Definitioner
 • Q&A Frågestund och diskussion

Webinar Language: Swedish/English

Till anmälan