Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova bygger självläkande nät åt E.ON

E.ON Energidistribution har valt att automatisera fem lokalnät med hjälp av Techinovas lösning för självläkande nät. Genom lokal automatisering i sektionerade nät, öppnas möjligheter för en rad smarta och intelligenta funktioner. Nätet rustas för nutida behov och framtida utmaningar.

Techinovas lösning för självläkande nät avskiljer felbehäftad ledningsdel och återställer automatiskt driften till alla övriga kunder. Kundernas avbrott minimeras till sekunder. Lösningen är mycket robust och bygger på lokal automation.

Techinovas erbjudande, som innefattar automationsenhet, linjereläbrytare (även kallade autoreclosers) i kombination med skyddsfunktioner i reläskydd och logik, bygger in intelligens i nätet. En kombination av centraliserad och lokal automation gör lösningen generell och mycket robust. Techinovas TechiNode™-system och Techi-HUB™, möjliggör nya automationsförlopp såsom automatisk omkoppling och automatisk lastbalansering. Det innebär bland annat proaktiv feldetektering, att antalet längre avbrott minimeras både i antal och tid samt att färre kunder påverkas av avbrotten. Vid avbrott ska så många kunder som möjligt få tillbaka spänningen redan inom 90 sekunder. Vidare används TechiNode flexibla kommunikationslösningar som förbättrar tillgänglighet och utnyttjandegrad.

Projektet är en fortsättning på den satsning på smarta nät som E.ON inledde år 2015, då fyra leverantörer; ABB,Siemens, Hughes och Techinova tilldelades var sitt område. Efter tre år i drift föll valet på fortsatt utveckling med Techinova. Nu väljer E.ON att bygga om fem nät i Norra Norrland, Södra Norrland, Norrköping, Östa Småland och Blekinge.

Marcus Karlsson och Peter Fransson förbereder leveransen.

 - Techinovas lösning med automatisk återställning av drift ger snabbare felavhjälpning och därmed kortare avbrottstider för våra kunder. Dessutom har lösningen visat stabil funktionalitet även vid komplicerade felsituationer, säger Henrik Staffansson, Avdelningschef för anläggningsförvaltning på E.ON.

 – Det är mycket glädjande att E.ON valt Techinovas lösningar och att vi genom en ökad satsning på smarta nät kan bidra till att minska olägenheter för slutkunder och effektivisera för nätägaren, säger Marianne Ivarsson; VD på Techinova. Vi ser kontinuerligt ökande efterfrågan på automationslösningar för olika användningsområden i elnätet, exempelvis lastbalansering och lösningar för ökat kapacitetsnyttjande. Vi är väl insatta i de utmaningar som nätägare står inför. Vi bygger för framtiden här och nu och rustar näten för både aktuella och kommande behov.