VISI-switch

Under hösten 2018 lanseras VISI-switchen från NOJA Power på den svenska marknaden.

VISI-switch är en vakuumbrytare konstruerad för att isolera sektioner av ett 3-fasigt distributionsnät. Till skillnad från autoreclosern finns inga inbyggda reläskyddsfunktioner, utan kunden kan själv välja reläskydd. Förutom brytaren innehåller den även en integrerad frånskiljare med synligt öppet brytställe vilket gör det säkert att jobba på linjen efter utförd manöver.

Lösningen kompletteras med motordon TechiNode™ ELA.

För att möjliggöra fjärrstyrning kompletteras lösningen med motordonet TechiNode™ ELA
Ladda ner produktblad

Broschyrer

NOJA Visi-switch