TIN40x - RTU-skåp med mätning

TIN-40x-serien är en skåpslösning för nätstationsautomation och fjärrövervakning/styrning. I grundkonfiguration innehåller skåpet en RTU med ingångs-/utgångs-kort, UPS med batteriövervakning, LongLife batterier med 10 års livslängd och larmpanel. Skåpets bestyckning kan utökas med energimätningsmoduler för transformator/LSP-skenoroch utgående LSP grupper. Därtill kan de kompletteras med normenlig elkvalitetsmätning, felindikatorer för HSP fack, temperaturmätning med PT100givare, 3G/4G/LTE-Cat M1/NB-IOT och GPS mottagare.

RTU:n som används i skåpet är en modulär Brodersen-RTU, modell RTU32M. RTU:n kan kommuniceravia ett flertal energispecifika protokoll såsom IEC 60870, IEC 61850, DNP3, MODBUS och MQTT.

Som standard sker kommunikation över IEC60870-5-104/101 direkt mot SCADA samt, eller via MQTT mot TechiHub koncentrator. RTU:n har inbyggda analyseringsalgoritmer som konstant övervakar stationens hälsostatus utifrån konfigurerade gränsvärden.

TIN40x har även ett par generella in- och utgångar för valfri användning. På utsidan av varje skåp sitter en larmpanel med lysdioder för att enkelt visa de viktigaste larmen. Larmsignalerna skickas även vidare till överliggande system och kan kvitteras lokalt eller fjärrmässigt.

Skåpet är ett pulverlackerat plåtskåp med ventilation och värmare. För att minimera installationstiden är alla plintar av fjäderkraft av ”push-in” typ. Plintarnaoch kabelkanalerna är placerade på ett installationsmässigt optimalt sätt.

Som standard på alla skåp finns möjlighet att koppla in en PT100 givare, vilken monteras i syfte att övervaka transformatorn/transformatorernas temperatur. Denmöjliggör även övervakning av yttertemperatur samt temperatur i nätstationen.

Flexibel lösning

TIN40x-serien går att få i en mängd olika utföranden beroende på hur många mätobjekt stationen har. I de fall skåpet skall placeras i en ny station kan levererans ske direkt till din nätstationslevererantör för prefabricering. Rör det sig om en retrofit-lösning, d.v.s. att skåpet ska ersätta äldre utrustning i en befintlig station, kan vi även bygga lösningen på platta utan skåp, då det ibland kan vara ont om utrymme.

Läs även om mjukvaruplattformen Techinova Insight som åskådliggör och analyserar den information som insamlas via TIN40x-lösningen.

Ladda ner produktblad

Broschyrer