RAKEL-modem

RAKEL – TRYGG KOMMUNIKATION FÖR KRITISKA APPLIKATIONER

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.  Det är MSB som ansvar för RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) i Sverige. Rakelsystemet bygger på en internationell teknisk standard som kallas TETRA som är framtagen för denna typ av tillämpning. Systemet är digitalt och sändningarna kan krypteras för att avlyssning inte ska vara möjlig. Rakel täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta. Rakelsystemet är byggt och planerat för att klara svåra väderförhållanden och elavbrott. Till exempel används dubbla förbindelser på de flesta ställen och målet är att basstationerna ska ha reservkraft för sju dagars elavbrott. Techinova innehar en TEA2-licens hos MSB och TechiNode™-systemet tillhör MSB:s godkända produkter för Telematik.

När RAKEL används i TechiNode™-systemet får du även flera fördelar som är framtagna i utvecklingen av vår privata radio, t.ex. kan du mäta signalstyrkan i Rakel-nätet och sätta gränsvärden för larm.

Genom att blanda TechiNode™ Radio-RTU och TechiNode™ Rakel-RTU i samma nätverk skapas ett kostnadseffektivt och stabilt kommunikationsnätverk.

TechiNode™ Rakel-basstation ger samma goda egenskaper som TechiNode™ radiobasstation. Det är möjligt att blanda TechiNode™ radio RTU och TechiNode™ Rakel RTU inom samma nätverk. Detta ger mycket intressanta topologifördelar t.ex., om vissa punkter i nätverket saknar Rakel-täckning kan intilliggande Rakel RTU upprepa Rakel-meddelandet över radio, vilket betyder att TechiNode™-systemets geografiska täckning utökas, utan extra kostnad.

Basstationerna kan placeras var som helst inom Rakelnätet, t.ex. i en nätstation eller i ett stolpmonterat skåp. Bland funktionaliteterna finns; protokollstöd till SCADA (DNP3 och IEC 60870-5-101), inbyggd databas för minskad belastning på nätet, adaptiv routingtabell och fjärrsupport och konfiguration. Techinova använder SDS- meddelanden. Integrationen till TechiNode™-systemet är sömlös med bibehållna funktioner för test av radiovägar och signalnivåer.

När Rakel skall nyttjas för eldistribution måste du som kund teckna ett Telematik 2-abonnemang hos MSB. En startkostnad och en månadskostnad debiteras av MSB.

Ladda ner produktblad

Broschyrer

TechiNode-systemet kommunikation