Motordon MD10

MD10 - motorstyrning för frånskiljare.

MD10 är ett intelligent motordon med många möjligheter.

Motordonen MD10 har en elektrisk linjär aktuator av typen ABB UEMC50. Notera att en lastfrånskiljare krävs för att ha möjlighet att bryta felbehäftad linje. Motordonet har mekanisk självlåsning av manövermekanismen vilket gör att krafter från frånskiljaren inte kan ändra manöverdonets läge. För extra säkerhet finns mekanisk blockering vilken dessutom kopplar ur motorn elektriskt.

Möjlighet finns att koppla till ett eller flera slavdon som då inte innehåller laddare eller batterier. Batterierna är av 10-årstyp för lång problemfri service. Skåpet är av rostfritt stål.

Motordonet går att beställa i två hastigheter, 3s respektive1,2s manövertid. Snabbare hastighet medför lägre vridmoment. Lampa som tänds automatiskt när man öppnar dörren är standard. Nätspänningsuttag är standard, som option kan man beställa jordfelsbrytare.

MD10 är ett intelligent motordon med många möjligheter.

Fjärrstyrning och lokal styrning

Motordonen MD10 kan bestyckas med flera olika typer av RTU:er beroende på protokoll IEC101/104eller om privat radio eller Rakel ska användas. Lokalt i donet finns två tryckknappar för lokal manöver.

SIGNALER

• Öppen/Slut/Mellanläge

• Lokal/Fjärrläge

• Spänningslarm/Batterilarm

• Dörrlarm

• Motordon mekaniskt blockerat

• Fel på åskskydd (Åskskydd är option)

• Säkringslarm

Ladda ner produktblad

Broschyrer