Felindikatorer

Felindikering - efter kundens önskemål.

Som så många gånger tidigare var det ni kunder som väckte idéen och ibland kan verkligen 1+1 bli 3! Många av våra kunder använder redan idag Protrols felindikatorer. För att underlätta installation och istället för att bolagen erbjuder två parallella lösningar samverkar Techinova idag med Göteborgs-företaget Protol. Techinova har implementerat stöd för felindikatorn IPS2 i våra TechiNode-RTU:er och felindikatorn finns nu som option vid samtliga våra RTU-leveranser. 

IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sina reläutgångar och IEC 60870-5-101. Då algoritmen för jordfelsdetektering inte kräver någon spänningstransformator ger IPS2 en mycket kostnadseffektiv feldetektering med hög känslighet för genomgående fel, även i nät där jordfelsströmmen är låg.

 Spara timmar vid driftsättningen- vi levererar dina enheter förkonfigurerade.

Inför leveransen kan enheterna förkonfigureras med en förberedd SCADA-mappning för just ditt system. Detta underlättar i samband med driftsättning och du sparar installations- och driftsättningstimmar.
Ladda ner produktblad

Broschyrer