Östra Kind Elkraft

Tillbaka till kundcase

Östra Kinds Elkraft

Östra Kind

Östra Kinds Elkraft har lagt en nätstrategi fram till 2025. Strategin omfattar alltifrån nytt ställverk till fördelningsstationer; nätstationer; reläskydd, kontrollutrustning och felindikatorer till nya arbetssätt och rutiner. Strategiarbetet inleddes redan under 2018 och fastställdes under hösten 2019. Nu är investeringarna igång och vi får förmånen att följa deras resa!

Östra Kinds Elkraft har närmare 3 000 elnätskunder i delar av Ulricehamn, Tranemo och Jönköpings kommuner. De har lagt en kraftfull nätstrategi med höga målsättningar inför den kommande 5-års-perioden. Techinova tillhör sedan flera år en av Östra Kinds leverantörer och samverkan är god. Under våren 2019 besökte VD Martin Lyckviken och Elingenjör Christian Jackmar Östa Kind Techinova. Techinovas del i leveransen omfattar bl.a. kontrollutrustning, kommunikation, reläskydd, felindikatorer mm.

Bild: Peter Fransson, Techinova, Martin Lyckviken, VD Östra Kinds Elkraft samt Christian Jackmar, Elingenjör Östra Kinds Kraft. Bilden är tagen vid besök på Techinova i maj 2019.

Techinovas kontrollutrustning har levererats direkt till stationstillverkaren som har prefabricerat lösningen.

Stationen är bestyckad med Techinovas kontrollutrustning bestående av en RTU-lösning som baseras på en RTU32M som stationskontroller.

Kommunikation mot reläskydd sker via IEC61850 i en RSTP-ring. Detta ger redundans för ett kabelavbrott i slingan.

En HMI panel, zenon Operator kopplas på stationsnätet och kommunicerar med RTU:n och likaså till Empro lågspänningsmätmodul via Modbus TCP.

Uppströms SCADA kommunikation sker via IEC60870-5-104 som primärkommunikation, redundant kommunikation sker via IEC60870-5-101 mot TechiNode™ radiosystem.

Endast viktiga signaler som brytarläge, utlöst och manövrar förs över via den redundanta kommunikationen.

Bild: Första fördelningsstationen fraktas på bilden ovan och lyfts här på plats.

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss