Kundcase

Tillbaka till kundcase

Pite Energi

Fjärrstyrning och fjärrövervakning av Pite Energis elnät.

Pite Energis elnät sträcker sig över en vidsträckt geografiskt yta och stabil kommunikation, fjärrstyrning och fjärrövervakning är därför extra viktig.

Pite Energi  tillhör en av Techinovas första kunder. De tog tidigt beslut om att prova TechiNode-systemet och har alltsedan dess byggt ut systemen år efter år. Efter utbildning i fält, köpte de en egen fältmätningsutrustning och gör idag sina egna fältmätningar.

Årlig utbyggnad

"Pite Energi AB har varit kund i Techinova sedan 2012. Vår första order avsåg ett pilotprojekt. Vid projektets slut var vi nöjda med både system-funktionaliteten och den service och support som vi fått från Techinova. År 2012 startade vi ett projekt för att förse Piteås glesbygd med kommunikation och fjärrstyrning. Därefter har vi årligen byggt ut systemet med Techinovas produkter.”

Andreas Viklund, Ansvarig för teknisk kommunikation, Pite Energi AB

Boka ett möte

Vi är i ständig rörelse. Både tekniker och säljare reser från söder till norr från öst
till väst flera gånger under året. Hör av dig om du vill att vi passar på att
besöka er när vi är i era trakter. Boka ditt möte här eller slå en signal på
0455-655 530.

Kontakta oss