Kundcase

Tillbaka till kundcase

Jönköping Energi

Tummen upp för Techinovas kommunikation!

Jönköping Energi Nät hade testat flera kommunikationsalternativ utan framgång. Techinovas flexibla systemlösning TechiNode motsvarade kundens krav då TechiNode systemet kan hantera en mix av privat radio och Rakel i kombination med RTU-funktionalitet

Kombinerad kommunikationslösning.

Den befintliga kommunikationslösningen till Gränna landsbyggd fungerade inte för
Jönköping Energi Nät AB samtidigt hade man problem med ett par punkter i södra
delen av elnätet i Jönköping. Då det rörde sig om ett stort antal punkter i
Gränna blev den mest kostnadseffektiva lösningen att bygga ett eget radionät,
medan det för punkterna i södra delen av nätet var billigare att nyttja
RAKEL-kommunikation. Kombinationen gav den bästa lösningen.

Kärnan
i TechiNode-systemet består av en kommunikations-RTU (Remote Terminal Unit).
Systemet är mycket flexibelt och kan lätt expanderas med fler anslutna punkter
och integration av tredjeparts-RTU: er.

Totalt funktionsanvsar.

-
Techinova har helt uppfyllt våra krav på vad som förväntas av en
systemleverans. Man har gjort en grundlig radioplan som legat till grund för
upphandling, leverans samt idrifttagning av produkter och levererad dokumentation.
Techinova har visat på hur en leverans med totalt funktionsansvar ska fungera
mot oss som kund, säger Stefan Aronsson, elkraftingenjör och systemansvarig på
Jönköping Energi Nät AB

Efter leveransen har Techinova fortsatt att leverera lösningar till Jönkping Energi och levererar idag även kommunikations-RTU.er för stationsautomation.

Bilden ovan: från vänster: Stefan Seppas, driftsingenjör och Stefan Aronsson, elkraftsingenjör på Jönköping Energi Nät AB

Boka ett möte

Vi är i ständig rörelse. Både tekniker och säljare reser från söder till norr från öst
till väst flera gånger under året. Hör av dig om du vill att vi passar på att
besöka er när vi är i era trakter. Boka ditt möte här eller slå en signal på
0455-655 530.

Kontakta oss