Jönköping Energi

Tillbaka till kundcase

Jönköping Energi

Tummen upp för Techinovas kommunikation!

Jönköping Energi Nät hade testat flera kommunikationsalternativ utan framgång. Techinovas flexibla systemlösning TechiNode motsvarade kundens krav då TechiNode systemet kan hantera en mix av privat radio och Rakel i kombination med RTU-funktionalitet

Kombinerad kommunikationslösning.

Den befintliga kommunikationslösningen till Gränna landsbyggd fungerade inte för
Jönköping Energi Nät AB samtidigt hade man problem med ett par punkter i södra
delen av elnätet i Jönköping. Då det rörde sig om ett stort antal punkter i
Gränna blev den mest kostnadseffektiva lösningen att bygga ett eget radionät,
medan det för punkterna i södra delen av nätet var billigare att nyttja
RAKEL-kommunikation. Kombinationen gav den bästa lösningen.

Kärnan
i TechiNode-systemet består av en kommunikations-RTU (Remote Terminal Unit).
Systemet är mycket flexibelt och kan lätt expanderas med fler anslutna punkter
och integration av tredjeparts-RTU: er.

Totalt funktionsanvsar.

-
Techinova har helt uppfyllt våra krav på vad som förväntas av en
systemleverans. Man har gjort en grundlig radioplan som legat till grund för
upphandling, leverans samt idrifttagning av produkter och levererad dokumentation.
Techinova har visat på hur en leverans med totalt funktionsansvar ska fungera
mot oss som kund, säger Stefan Aronsson, elkraftingenjör och systemansvarig på
Jönköping Energi Nät AB

Efter leveransen har Techinova fortsatt att leverera lösningar till Jönkping Energi och levererar idag även kommunikations-RTU.er för stationsautomation.

Bilden ovan: från vänster: Stefan Seppas, driftsingenjör och Stefan Aronsson, elkraftsingenjör på Jönköping Energi Nät AB

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss