Dataskyddspolicy

Techinova tar ansvar för att alla personuppgifter som du lämnar till oss. De används endast internt inom företaget och hanteras i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen). Uppgifterna kommer att användas i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt för att ge dig bästa möjliga service.


§1. Uppgifter vi hanterar och syfte
Vi hanterar dessa typer av uppgifter:
— §1.1 Kontaktpersons namn, telefonnummer, adress och e-postadress.
— §1.2 Ordrar/köp.
— §1.3 Fakturauppgifter och referensperson om tillämpbart.


§2. Kontaktuppgifter
Önskar du få dina uppgifter raderade eller har andra frågor når du oss via;
E-post: info@techinova.net
Telefon: 0455-655 530


§3 Kontaktuppgifter dataskyddsombud
För att begära ut kontaktuppgifter till våra dataskyddsombud, begära ut information, få uppgifter raderade eller få svar på andra frågor som kan uppstå gäller samma kontaktuppgifter som ovan, se §2.


§4. Våra skyldigheter
Vi är alltid skyldiga och ansvariga att inom 48h (vardagar) tillhandahålla alla olika slags uppgifter, anteckningar och information som respektive person och/eller företag begär. Likaså gäller borttagning av detsamma. Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part eller till någon som ej verifierats vara den person/representant för uppgifterna eller leverantören som behöver behandla exempelvis adress eller liknande. Vi har också skyldighet att rätta och uppdatera uppgifter om önskemål om detta sker. Även detta ska ske snarast, men senast inom 72h (vardagar). Anser ni att vår hantering är bristfällig eller att vi inte fullföljer våra skyldigheter, önskar vi att ni kontaktar oss. Kan vi inte komma överens uppmanas ni till att kontakta tillsynsmyndighet. Ni har rätt att ta del av vårt tillvägagångssätt för hur vi har fått tag på uppgifterna och få det redovisat av oss.

§5. Att dra tillbaka samtycket
Ni som kund eller samarbetspartner har rätt att när som helst dra tillbaka ert samtycke för detta avtal. Om ni önskar göra detta skriver ni ett e-postmeddelande till oss där ni beskriver att ni önskar dra tillbaka ert samtycke. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

§6. Rätten att bli glömd
Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst bli glömd. Om detta önskas skriver ni ett e-postmeddelande till oss och berättar att ni önskar bli glömd. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.


§7. Tidsfrist
Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår policy. Detta samtyckesavtal gäller fram tills dess att man aktivt avslutar samtycket, eller om §5 och §6 aktiveras.


§8. Användarrätt

I denna paragraf beskriver vi vilka som har rätt att använda sig av uppgifter som anges i §1. De som är anställda hos oss har rätt att använda de uppgifter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. De anställda har fått internutbildning som beskrivs i §9.


§9. Användarsäkerhet
Personalen som hanterar personuppgifter utbildas internt och löpande i hantering av uppgifter. Detta för att fel orsakade av den mänskliga faktorn skall minimeras. De tränas på att hantera uppgifter på ett varsamt sätt över tid och har kunskap i att kunna glömma kunders uppgifter i våra system.


§10. Teknisk säkerhet
Alla uppgifter som innehåller känsliga uppgifter lagras digitalt med krypterad säkerhet.


§11. Formulärdata
Formulär som skickas in via webbplatsen lagras digitalt och skickas via krypterad anslutning. Dessa uppgifter lagrar vi för att kunna hålla vår service på högsta nivå.


§12. Kundregister och ordrar

För att kunna erhålla högsta möjliga service och hantera orderfrågor, reklamationer eller liknande behåller vi uppgifter som detta tills dess att punkt §5 aktiveras.


§13. Cookies
För att kunna erbjuda absolut högsta användarupplevelse på webben använder vi cookies.


§14. Underhåll
Vi uppdaterar och ser över vår policy frekvent,  en gång i kvartalet eller oftare om det behövs, för att säkerställa dess relevans.

Dataskyddspolicy, version 2.0- 2018-08-15