Vatten och avloppsvatten. Låt oss hjälpa er att på ett kostnadseffektivt sätt få kommunikation till alla punkter i era vatten och avloppssystem. Ni kan på ett enkelt sätt skaffa er kontroll över utrustning spridd över ett stort geografiskt område med alla de fördelar trådlös kommunikation har. Kontakta oss för mer information.