Techinova har produkter avsedda för trådlös kommunikation över långa avstånd både på UHF och VHF banden. Eftersom enheterna har både radio och RTU inbyggt från början kan kunden få en helhetslösning från en leverantör. Kostnadseffektiviteten blir bättre med en skräddarsydd produkt som är anpassad för uppgiften. Kontakta oss, så ska vi berätta vilka fördelar Techinodesystemet har.