Uemc50

Techinode Repeater

Repeaters används för att förlänga kommunikationsavståndet från punkt till punkt, exempelvis mellan basstation och fjärrstationer. Den placeras vanligtvis på en naturligt hög punkt eller i mast. RP10 byggs in och levereras i ett skåp som anpassas beroende på om placeringen sker inomhus eller utomhus. Radiomodemfunktionen i TechinodeTM-systemet medger kommunikation punkt till punkt eller punkt till multipunkt i storskaliga system med individuella radiohopp på upp till 30km. Radiotäckningen beror på många saker såsom: datahastighet, radiouteffekt, antenner, antennhöjd samt lokal topologi. Av denna anledning har alla RS-10 enheter inbyggd repeteringsfunktionalitet. Detta gör att radiotäckningen utökas avsevärt samt också i många fall omintetgör behovet av dedikerade repeatrar. Det finns dock tillfällen där en dedikerad repeater är nödvändig.

 

 

 

 

 

TECHINODE REPEATER

• Strömförsörjs från elnätet, med 48 timmars uppladdningsbart reservdriftbatteri
• Larmar proaktivt när batteriet behöver bytas
• Indikeringar för strömavbrott, aktivitet och diagnostik
• Repeatern kan hantera upp till 60 olika enheter
• Fjärrövervakning

Gränssnitt

2x RS-232
1x RS-485 port
1x CAN port
1x dedikerad konfigurationsport
8x Digitala ingångar
4x Digitala utgångar
4x Analoga/Digitala (konfigurerbara) ingångar 0-20mA
(4-20) eller 0-10V.
4x Analoga utgångar 0-10V.
USB-gränssnitt: USB-host (2.0)
Ethernet-gränssnitt: 10/100 Mbit Ethernet RJ-45 med AUTOMDX

USB-porten möjliggör anslutning av USB-enheter för loggning mätdata & diagnostik och lagring av konfigurationsfiler.

för mer info...

RS-10 RS-10

DATARADIO 
Frekvensområde 138-151 MHz 420 – 470 MHz
Kanalomfång: >20 MHz
Kanalseparering: programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Arbetsfrekvens: programmerbar i 6,25 kHz steg
Frekvensstabilite: +/- 1,0 ppm vid -20 - +55°C
Överföringsfördröjning < 2 ms @ 25 kHz kanal
SÄNDARE 
Uteffekt: 10mW – 5W (justerbar i steg om 10mW)
Grankanalstörning normalt < -70dBc mätmetod EN 300113
Överföringshastighet 9600 bps @ 12,5 kHz kanal
19 200 bps @ 25 kHz kanal
MOTTAGARE 
Känslighet (dBm) -110dBm
Kanalseparation programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Strömförbrukning 1A vid 1w sändning
0.4A vid 100mW sändning
0.25A vid 10mW sändning
100mA vid mottagning
100uA vid strömsparläge
Antennanslutning N-kontakt
UPPFYLLER 
Radioegenskaper EN300 113 MS, FCC Part 90
Emission, immunitet EN 301 489.1, 301.489-5, FCC Part 15
ESD EN 61000-4-2 level 4
RoHS 2002/95/EC
Temperaturområden -25 - +55 °C uppfyller alla standarder
-35 - +75 °C funktion
-40 - + 85 °C förvaring
Luftfuktighet < 95 % @ 25 °C ej kondenserande
Montering DIN-skena
IP-klass IP52
Spänningsmatning + 10..24 VDC
Antennanslutning N-kontakt
SKÅP 
Dimension BxHxD 400x400x200
Vikt  
Material: Rostfritt skåp AISI 304
Täthet: P55
Spänningmatning: 115/230 VAC
Strömförbrukning Aktivt läge 100 mA
Standby 10 mA