bsr71

 

 

TechiNode RFK10

Techinovas retrofit-kit, RFK10 förlänger livstiden på redan gjorda investeringar, vilket innebär såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar. Retrofit-kitet kan exempelvis användas för att ersätta äldre kommunikationslösningar och RTU:er i befintliga skåp. Retrofit-kitet består av Techinovas radio-RTU SG10 samt motorkontrollen MCP10. Lösningen möjliggör såväl fjärrstyrd som lokal manöver samt lokal och fjärrmässig hantering av larm, exempelvis, nätspänningslarm batterilarm och säkringslarm.

 

Överföringssäkerhet

Våra radio-RTU:er kan kommunicera punkt till punkt eller punkt till multipunkt i större system på avstånd över 30 km. Överföringsavståndet är beroende av många faktorer bl.a. radiohastighet, kanalbredd, uteffekt, antenn och topologi. Därför finns det inbyggd repeaterfunktionalitet för att öka överföringsavståndet. Det är möjligt att kommunicera med enheter som har seriella gränssnitt så som RS-232/V.24 och RS-485 eller enheter med Ethernet, digitala-, analoga- samt pulssignaler. Enheterna kan sinsemellan spegla data mellan sina egna in och utgångar och därmed mycket enkelt agera transparant länk för ansluten utrustning utan behov av protokoll
SG10 ger ett säkert och tillförlitligt kommunikationsnätverk. Enheten innehåller flera funktioner för att ytterligare öka säkerheten i överföringen, såsom kollisionshantering och felkorrigering. Detta ökar i praktiken även radions räckvidd. Det är även möjligt att kryptera meddelanden för att höja säkerhetsnivån.

Frekvensjustering

Radiomodemet kan justeras 12 MHz i frekvens, inom respektive frekvensband. Frekvensen för mottagare och sändare kan ställas in separat. Uteffekten kan justeras från 10 milliwatt till 5 Watt med hjälp av användargränssnittet.

Konfigurering

Konfigureringen utförs enkelt med hjälp av standard- terminalmjukvara via inbyggda menyer i enheterna och därmed behövs inte installation av konfigurationsprogram. Alla funktioner finns i samtliga radiomodem, fördelen med detta är att alla radiomodem kan användas som basstation, slav eller repeater. Som användare bestämmer du vilka funktioner som skall vara aktiverade och vilken uppgifter du vill att SG10 skall utföra, allt för att möta dina behov och krav. Fjärrkonfiguration är möjlig, brån basstationen kan alla enheter i nätet fjärrkonfigureras.

Gränssnitt

2x RS-232
1x RS-485 port
1x CAN port
1x dedikerad kon‚figurationsport
8x Digitala ingångar
4x Digitala utgångar
4x Analoga/Digitala (kon‚figurerbara) ingångar 0-20mA
(4-20) eller 0-10V.
4x Analoga utgångar 0-10V.
USB-gränssnitt: USB-host (2.0)
Ethernet-gränssnitt: 10/100 Mbit Ethernet RJ-45 med AUTOMDX

USB-porten möjliggör anslutning av USB-enheter för loggning mätdata & diagnostik, lagring av kon‚figuration.

för mer info...

DATARADIO 
Frekvensområde 138-151 MHz 420 – 470 MHz
Kanalomfång: >20 MHz
Kanalseparering: programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Arbetsfrekvens: programmerbar i 6,25 kHz steg
Frekvensstabilite: +/- 1,0 ppm vid -20 - +55°C
Överföringsfördröjning < 2 ms @ 25 kHz kanal
SÄNDARE 
Uteffekt: 10mW – 5W (justerbar i steg om 10mW)
Grankanalstörning normalt < -70dBc mätmetod EN 300113
Överföringshastighet 9600 bps @ 12,5 kHz kanal
19 200 bps @ 25 kHz kanal
MOTTAGARE 
Känslighet (dBm) -110dBm
Kanalseparation programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Strömförbrukning 1A vid 1w sändning
0.4A vid 100mW sändning
0.25A vid 10mW sändning
100mA vid mottagning
100uA vid strömsparläge
Antennanslutning N-kontakt
UPPFYLLER FÖLJANDE STANDARDER 
Radioegenskaper EN300 113 MS, FCC Part 90
Emission, immunitet EN 301 489.1, 301.489-5, FCC Part 15
ESD EN 61000-4-2 level 4
RoHS 2002/95/EC
Temperaturområden -25 - +55 °C uppfyller alla standarder
-35 - +75 °C funktion
-40 - + 85 °C förvaring
Luftfuktighet < 95 % @ 25 °C ej kondenserande
Montering DIN-skena
IP-klass IP52
Spänningsmatning + 10..24 VDC
Antennanslutning N-kontakt