bsr71

 

BRS71

TechiNodeTM BRS71 är en nätverkskoncentrator som kommunicerar med understationerna. Genom att övervaka och skicka kommandon till underliggande nät skapas ett komplett kommunikationssystem för eldistribution. BRS71 innehåller bland annat databasen som möjliggör ett händelsestyrt radio-RTU system. Kännetecken för denna typ av system är bland annat snabbhet samt ytterst få kommunikationsfel. TechiNode-systemet är ett konkurrenskraftigt alternativ för låga genomströmningstider, lågt pris i förhållande till täckningsområdet. Systemet fungerar utan tredjepartstjänster. Enheterna har både inbyggd radiokommunikation samt RTU. Systemet tillåter även att andra fabrikat av RTU:er eller liknande utrustning kommunicerar genom TechiNodeTM-systemet. Mycket utvecklingsresurser har lagts på att det skall vara lätt och billigt att konfigurera, underhålla samt bygga ut systemet. All nödvändig konfiguration kan ske fjärrmässigt genom basstations-RTU:n BRS71. Radiomodemfunktionen medger kommunikation punkt till punkt eller punkt till multipunkt i storskaliga system med individuella radiohopp på upp till 30 km.

 

Överföringssäkerhet

Dataradion, SG10 ger ett säkert och tillförlitligt kommunikationsnätverk. Enheten innehåller flera funktioner för att ytterligare öka säkerheten i överföringen, såsom kollisionshantering och felkorrigering. Detta ökar i praktiken även radions räckvidd. Det är även möjligt att kryptera meddelanden för att höja säkerhetsnivån.

Frekvensjustering

Radiomodemet kan justeras 12 MHz i frekvens, inom respektive frekvensband. Frekvensen för mottagare och sändare kan ställas in separat. Uteffekten kan justeras från 1 milliwatt till 5 Watt med hjälp av användargränssnittet.

Mjukvara

Mjukvaran är optimerad för realtidssystem och ger korta svarstider. Den kan uppgraderas på plats via ett seriegränssnitt eller via radio. Mjukvarans modulära uppbyggnad ger möjligheter att integrera kundspeci‚fka funktioner. Detta kan reducera antalet enheter som normalt kopplas till ett radiomodem.

Konfigurering

Konfigureringen utförs enkelt med hjälp av standard terminalmjukvara via inbyggda menyer i enheterna och därmed behövs inte installation av kon‚figurationsprogram. Alla funktioner ‚ nns i samtliga radiomodem, fördelen med detta är att alla radiomodem kan användas som basstation, slav eller repeater. Som användare bestämmer du vilka funktioner som skall vara aktiverade och vilken uppgi! er du vill att SG-10 skall utföra, allt för att möta dina behov och krav.

Gränssnitt

2x RS-232
1x RS-485 port
1x CAN port
1x dedikerad kon‚figurationsport
8x Digitala ingångar
4x Digitala utgångar
4x Analoga/Digitala (kon‚figurerbara) ingångar 0-20mA
(4-20) eller 0-10V.
4x Analoga utgångar 0-10V.
USB-gränssnitt: USB-host (2.0)
Ethernet-gränssnitt: 10/100 Mbit Ethernet RJ-45 med AUTOMDX

USB-porten möjliggör anslutning av USB-enheter för loggning mätdata & diagnostik, lagring av kon‚figuration.

för mer info...

DATARADIO 
Frekvensområde 138-151 MHz 420 – 470 MHz
Kanalomfång: >20 MHz
Kanalseparering: programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Arbetsfrekvens: programmerbar i 6,25 kHz steg
Frekvensstabilite: +/- 1,0 ppm vid -20 - +55°C
Överföringsfördröjning < 2 ms @ 25 kHz kanal
SÄNDARE 
Uteffekt: 10mW – 5W (justerbar i steg om 10mW)
Grankanalstörning normalt < -70dBc mätmetod EN 300113
Överföringshastighet 9600 bps @ 12,5 kHz kanal
19 200 bps @ 25 kHz kanal
MOTTAGARE 
Känslighet (dBm) -110dBm
Kanalseparation programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Strömförbrukning 1A vid 1w sändning
0.4A vid 100mW sändning
0.25A vid 10mW sändning
100mA vid mottagning
100uA vid strömsparläge
Antennanslutning N-kontakt
UPPFYLLER FÖLJANDE STANDARDER 
Radioegenskaper EN300 113 MS, FCC Part 90
Emission, immunitet EN 301 489.1, 301.489-5, FCC Part 15
ESD EN 61000-4-2 level 4
RoHS 2002/95/EC
Temperaturområden -25 - +55 °C uppfyller alla standarder
-35 - +75 °C funktion
-40 - + 85 °C förvaring
Luftfuktighet < 95 % @ 25 °C ej kondenserande
Montering DIN-skena
IP-klass IP52
Spänningsmatning + 10..24 VDC
Antennanslutning N-kontakt