Techinode SG-10

Datakommunikation

Våra radiomodems-RTU:er är hjärtat i alla våra produkter. Dom skapar möjligheten att kommunicera med utrustning där det av någon anledning är omöjligt eller medför stora kostnader att förlägga en fiber- eller kopparkabel. Radiomodemen kan kommunicera punkt till punkt eller punkt till multipunkt i större system på avstånd över 30 km. Överföringsavståndet är beroende av många faktorer bl.a. radiohastighet, kanalbredd, ute„ ekt, antenn och topologi. Därför ‚finns det inbyggd repeaterfunktionalitet för att öka överföringsavståndet. Det är möjligt att kommunicera med enheter som har seriella gränssnitt så som RS-232/V.24 och RS-485, eller digitala-, analoga- samt pulssignaler.

 

Överföringssäkerhet

SG-10 ger ett säkert och tillförlitligt kommunikationsnätverk. Enheten innehåller " era funktioner för att ytterligare öka säkerheten i överföringen, såsom kollisionshantering och felkorrigering. Detta ökar i praktiken även radions räckvidd. Det är även möjligt att kryptera meddelanden för att höja säkerhetsnivån.

Frekvensjustering

Radiomodemet kan justeras 50 MHz inom UHF och 12 MHz på VHF frekvensband. Frekvensen för mottagare och sändare kan ställas in separat. Ute„fekten kan justeras från 1 milliwatt till 5 Watt med hjälp av användargränssnittet.

Mjukvara

Mjukvaran är optimerad för realtidssystem och ger korta svarstider. Den kan uppgraderas på plats via ett seriegränssnitt eller via radio. Mjukvarans modulära uppbyggnad ger möjligheter att integrera kundspeci‚fka funktioner. Detta kan reducera antalet enheter som normalt kopplas till ett radiomodem.

Montering

Enheten monteras på DIN-skena, eller direkt på plan yta. Tydlig driftsindikering via lysdioder.

Konfigurering

Konfigureringen utförs enkelt med hjälp av standard terminalmjukvara via inbyggda menyer i enheterna och därmed behövs inte installation av kon‚figurationsprogram. Alla funktioner ‚ nns i samtliga radiomodem, fördelen med detta är att alla radiomodem kan användas som basstation, slav eller repeater. Som användare bestämmer du vilka funktioner som skall vara aktiverade och vilken uppgi! er du vill att SG-10 skall utföra, allt för att möta dina behov och krav.

Flexibel och utbyggbar

SG-10 är utformad för att vara " exibel och utbyggbar, då den är baserad på den senaste tekniken inom hård- och mjukvara.

Gränssnitt

2x RS-232
1x RS-485 port
1x CAN port
1x dedikerad kon‚ gurationsport
8x Digitala ingångar
4x Digitala utgångar
4x Analoga/Digitala (kon‚figurerbara) ingångar 0-20mA
(4-20) eller 0-10V.
4x Analoga utgångar 0-10V.
USB-gränssnitt: USB-host (2.0)
Ethernet-gränssnitt: 10/100 Mbit Ethernet RJ-45 med AUTOMDX

USB-porten möjliggör anslutning av USB-enheter för loggning mätdata & diagnostik, lagring av kon‚figuration.

för mer info...   

Kapsling

SG-10 har ett chassi av aluminium. Konstruktionen är gjord för att motstå temperaturer, vibrationer och slitage som förekommer i industriella miljöer. Antennanslutning görs via N-kontakt som möter MIL-C-39012 standard

DATARADIO 
Frekvensområde 138-151 MHz 420 – 470 MHz
Kanalomfång: >20 MHz
Kanalseparering: programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Arbetsfrekvens: programmerbar i 6,25 kHz steg
Frekvensstabilite: +/- 1,0 ppm vid -20 - +55°C
Överföringsfördröjning < 2 ms @ 25 kHz kanal
SÄNDARE 
Uteffekt: 10mW – 5W (justerbar i steg om 10mW)
Grankanalstörning normalt < -70dBc mätmetod EN 300113
Överföringshastighet 9600 bps @ 12,5 kHz kanal
19 200 bps @ 25 kHz kanal
MOTTAGARE 
Känslighet (dBm) -110dBm
Kanalseparation programmerbar 12,5 eller 25 kHz
Strömförbrukning 1A vid 1w sändning
0.4A vid 100mW sändning
0.25A vid 10mW sändning
100mA vid mottagning
100uA vid strömsparläge
Antennanslutning N-kontakt
UPPFYLLER 
Radioegenskaper EN300 113 MS, FCC Part 90
Emission, immunitet EN 301 489.1, 301.489-5, FCC Part 15
ESD EN 61000-4-2 level 4
RoHS 2002/95/EC
Temperaturområden -25 - +55 °C uppfyller alla standarder
-35 - +75 °C funktion
-40 - + 85 °C förvaring
Luftfuktighet < 95 % @ 25 °C ej kondenserande
Montering DIN-skena
IP-klass IP52
Spänningsmatning + 10..24 VDC