noja

Noja Auto Recloser

Genom att installera en SF6 fri vakumbrytare med reläskydd, flyttar man ut mer intelligens i nätet, vilket ger möjlighet att på ett bra sätt sektionera en linje och övervaka utsatta delar.

De är dyrare än fjärrmanövrerade lastfrånskiljare och bör därför placeras där man kan räkna hem investeringen. Detta kan t.ex. vara vid övergång från kabel till luftledningsnät, vilket exempelvis kan förekomma vid utmatning från samhällen. Vid fel på luftledningsnätet drabbas då ej anslutna kunder i kabelnätet på linjen. Ett annat exempel på lämplig placering av en vakumbrytare är före en sträckning av en linje som man av erfarenhet vet att det ofta uppkommer fel på. Sträckor med hög felfrekvens drabbar normalt sett hela linjen, men om sådana felbehäftade sträckor kan kopplas bort automatiskt vid fel sparas många kundavbrottsminuter för kunder på linjer där fel mer sällan inträffar Runt om i Sverige pågår ombyggnad av elnät, det är kostsamt och måste ske i etapper. Genom att använda en vakumbrytare med inbyggt reläskydd kan tillgängligheten längs en linje, utökas.

 

SPECIFIKATIONER   
Artikelnummer OSM15-16-630 OSM27-12-630 OSM38-12-630
Strömavkänning 3st strömtrafo 3st strömtrafo 3st strömtrafo
Spänningsavkänning 6st spänningstrafo 6st spänningstrafo 6st spänningstrafo
Kontrollskåp RC-10 RC-10 RC-10
Nominell spänning 10-11kV 20-22kV 30-33kV
Nominell maxspänning 15,5kV 27kV 38kV
Nominell märkström 630A 630A 630A

Max. brytström (felström)

16kA 16kA 16kA
Mekanisk hållfasthet 30 000 manövrar 30 000 manövrar 30 000 manövrar
Mekanisk hållfasthet Maxström (630A) 30 000 manövrar 30 000 manövrar 30 000 manövrar
Mekanisk hållfasthet Felström (16kA) 200 manövrar 200 manövrar 200 manövrar
Max kortids strömbelastning 16kA / 4 sek 16kA / 4 sek 16kA / 4 sek
Impulstålighet fas till jord samt fas till fas. 110kV 125kV (150kV option) 195kV

Impulstålighet äver brytaren (in - ut vid öppet läge)

110kV 125kV (150kV option) 170kV
Temperaturområde vid drift (-40 till +55 grader) (-40 till +55 grader) (-40 till +55 grader)
Luftfuktighet 0-100% 0-100% 0-100%
Vikt 85KG 85KG 85KG

noja

 

noja