Techinova beviljades medel från programmet Miljödriven Tillväxt. Projektet syftade till att stärka konkurrenskraften hos svenska företag med miljövänliga produkter. Techinovas projekt var specifikt riktad mot Polen med avsikt att göra en första pilotinstallation. Under projektperioden har en polsk återförsäljare identifierats och de första affärerna med en polsk el-distributör är gjord, vilket kan öppna upp stora möjligheter för en framtida expansion. Tillväxtverket valde Techinova som ett gott exempel.

Läs mer

 

Anmäl er till vårat nyhetsbrev

Skriv nyhetsbrev i fritext fältet.