I samband med driftsättningen genomförs en enklare produktutbildning. Techinova erbjuder även fördjupad utbildning på systemnivå. Vi erbjuder även utbildning för fältmätning. Utbildningen är indelad i två delar, innefattande såväl praktik som teori. Under den del som utgör utbildning i fält tillhandahåller vi erforderlig fysisk utrustning. Efter genomgång i fält tillkommer även en teoretisk del. För eldistributionsföretag eller serviceföretag som själva vill göra sina fältmätningar har vi i vårt produktutbud även ett paketerade kit för fältmätning.