Eldistributionsföretag har allt ökande krav och förväntningar på sig. Kunderna kräver leveranssäkerhet och snabba åtgärder. Många har gjort stora investeringar i avancerad utrustning för att säkra sina nät. Den avancerade utrustningen löser många problem, men skapar även nya behov.

På Techinova tecknar vi i regel service- och supportavtal med våra kunder, där vi kommer överens om, och reglerar vårt fortsatta arbete efter driftsättningen. Samtliga våra avtalskunder får tillgång till fria produktuppdateringar.

Techinova AB har en egen, fullt utrustad serviceverkstad. Vi lagerhåller de mest kritiska komponenterna och samverkar med ett flertal av oss godkända underleverantörer. Vi har spårbarhet i våra produkter, vilket innebär att vi vet vilken utrustning och vilken mjukvara som är placerade på respektive objekt i ditt nät.

Vår kundsupport sätter dig i kontakt med en av våra servicetekniker. Genom våra samarbetspartners kan vi snabbt vara på plats om problem skulle uppstå. Vi loggar dina ärenden, så oavsett vem på Techinova du talar med, skall vi förstå din problematik.

Våra produkter är utrustade med en USB-port, vilket medför att vi kan skicka filer som gör att vi snabbt kan få ditt nät i drift efter exempelvis ett åsknedslag.

Liksom vi skräddarsyr våra systemförslag för respektive kund, gör vi även det när vi tecknar våra service och supportavtal. Tack vare våra erfarna och branschkunniga servicetekniker och ingenjörer kan Techinova erbjuda ett helhetsåtagande för service och support även för äldre utrustning. Vi erbjuder även en tjänst för s.k. Facilities Management som innebär att vi kan övervaka ditt nätverk från vårt kontor.