För att nå optimal effektivitet i elnäten krävs det expertis. Techinova tillhandahåller rådgivning i olika situationer oberoende om Ni tidigare är kund eller om Ni avser att köpa en systemlösning från oss.

Våra medarbetares kompetens och branscherfarenhet har gett Techinova ett gott renommé. Vi strävar kontinuerligt efter att tillse att kundernas system är tillförlitliga och skapar kostnadseffektivitet. Ibland står kunden inför olika teknikval och det finns för och nackdelar med allt. Vi bistår och leder dig i processen och belyser relevanta och kritiska faktorer som ni bör ta hänsyn till i er interna analys.