När du har beslutat dig för att investera i radiokommunikation och automation inleder vi som regel arbetet med att göra en fältmätning på plats. Vi mäter objekt för objekt för att vi skall få en optimal signalstyrka och en väl fungerande kommunikation.

En fältmätningsrapport utfärdas, vilken innehåller en kartöversikt på era objekt, en radionätverkslista och i förekommande fall även revisionshistorik. Utifrån denna information skräddarsys ett systemförslag för er räkning där hänsyn har tagits till terrängen i området, befintlig utrustning och placeringen därav. Vi specificerar de produkter som erfordras för ett fungerande system.