Såväl driftsättning som systemintegration är en viktig del av det totala projektet. Alla produkter är noggrant konfigurerade så att de är anpassade för driftsättning i just Er miljö. Produkttest på enhetsnivå sker före leverans. Vi följer de rutiner som vi har fastställt i vårt interna kvalitetssystem.

Har Ni ett befintligt SCADA-system integrerar vi våra produkter i Ert system. Vi säljer även vårt SCADA, RNMS1000 byggt på COPA-datas plattform.

När driftsättning och systemintegration är utförd genomför vi en funktionstest för att säkerställa att systemet fungerar. Vi genomför en produktdemonstration och en utbildning på produktnivå för Era medarbetare.