Marianne Ivarsson – Verkställande direktör
45 år. Marianne har lång erfarenhet från bank- och finansvärlden. Hon har tidigare varit VD på Blekinge Business Incubator AB och i såddfinansieringsbolaget Krigskassa Blekinge AB.

Mikael Rosberg
– vice VD, teknisk chef mjukvara
Mikael är 45 år, en av Techinovas grundare. Mikael är ansvarig för Techinovas mjukvaruutveckling. Han är civilingenjör inom elektronik ochhar långvarig erfarenhet från ledande befattningar inom energibranschen.

Peter Fransson, teknisk chef hårdvara
Peter är 43 år, en av Techinovas grundare. Han arbetar med design och konstruktion av hårdvara och radio.Peter har långvarig erfarenhet från energibranschen med inriktning mot elektronik, framför allt som radiospecialist.

Nedzad Balesic
, Försäljningsansvarig Sverige
Nedzad är 43 år, en av Techinovas grundare. Nedzad har långvarig erfarenhet från produktionsfrågor och inköp. Numera är han försäljningsansvarig för svenska marknaden.