Techinova AB bildades i februari 2010. Grundarteamet på tre personer ägnade drygt två år åt att produktutveckla sin första produktserie för eldistributionsmarknaden. I januari 2012 gjordes den första stora installationen i Ljusdal. Anläggningen blev den första referensanläggningen, tätt följd av Piteå. Därefter har antalet kunder ökat i snabb takt och idag har Techinova blivit en välkänd aktör på den svenska eldistributions-marknaden.

Techinova är en systemleverantör och vår affär börjar med en fältmätning som efterföljs av ett systemförslag där kärnan utgörs av vår egen radiokommunikationslösning som kompletteras med tredjepartsprodukter i form av kringutrustning såsom antenner, transformatorer och skåp. Vi driftsätter själv och tar ett totalansvar över affären.  Därtill erbjuder vi ett flertal tjänster