Techinova vill leverera en hög och jämn kvalitet till sina kunder. Ambitionen är att ha marknadens nöjdaste kunder. Vi behövde därför ett verktyg för att både mäta och kontrollera hur vi skulle bibehålla vår kvalitet i takt med att företaget växer. Företagsledningen tidigt tog beslut om att implementera ett kvalitetsledningssystem. I januari 2013 blev det klart att Techinova certifierades för ISO 9001:2008. Certifieringsorgan är Det Norske Veritas.

En annan viktig fråga är miljön. Techinova utövar ett aktivt och medvetet miljöarbete där miljöfrågorna ses som en naturlig del i vårt arbete. Vi har implementerat ett miljöledningssystem och är nu  certifierade enligt standarden ISO 14001 genom Norske Veritas.

Nästa steg är ett aktivt arbete avseende CSR-frågorna. För oss på Techinova är det viktigt med god etik och att aktivt arbeta med företagets samhällsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility). Arbetet med att ta fram en strategi är påbörjat och vi förbereder redan nu certifiering enligt ISO 26000. Standarden innehåller riktlinjer för hur arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas.

 

 Ladda ned Techinovas Miljö- och Kvalitetspolicy