Techinovas affärsidé är att erbjuda kommunikations- och automationslösningar som underlättar och effektiviserar system där kommunikation och automation kan appliceras. Vårt fokus ligger på att leverera produkter i världsklass, ha en effektiv kostnadsstruktur samt bidra till en bättre miljö. Techinova verkar på en internationell marknad med en global strategi, men agerar med stark lokal förankring på olika marknader.